Giấy đặt cọc thuê nhà biệt thự mini và những điều cần lưu ý

Bên đặt cọc cần giao tiền đặt cọc cho bên nhận đúng thời hạn. Và nếu không muốn thuê nữa thì tiền đặt cọc sẽ bị mất hay sẽ

Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email của hai bên. Đồng thời cũng cần có số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Số tiền đặt cọc và mục đích đặt cọc

Trong giấy đặt cọc thuê nhà phải ghi rõ số tiền đặt cọc bằng số và chữ, loại tiền đặt cọc (VNĐ hay USD). Mục đích đặt cọc là gì cũng cần nêu rõ để tránh rắc rối về sau.
Thời gian đặt cọc và hình thức thanh toán

Thời gian đặt cọc là khi nào và hình thức thanh toán ra sao. Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản.
Thỏa thuận của 2 bên về giải quyết tiền đặt cọc

Bên đặt cọc cần giao tiền đặt cọc cho bên nhận đúng thời hạn. Và nếu không muốn thuê nữa thì tiền đặt cọc sẽ bị mất hay sẽ được hoàn trả (từ ngày ký hợp đồng đến ngày bao nhiêu?). Số tiền đặt cọc đó bên đặt cọc sẽ được nhận khi nào. Và các quyền và nghĩa vụ khác của hai bên.
Các điều khoản chung của hai bên

Hợp đồng này được hai bên ký trên hình thức hoàn toàn tự nguyện và cam kết hai bên nghiêm túc thực hiện những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu xảy ra tranh chấp thì sẽ ra sao, cùng nhau giải quyết hay nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Nếu nhờ đến pháp luật thì khi thua kiện, bên thua sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào. Hợp đồng hay giấy đặt cọc tiền thuê nhà này sẽ có hiệu lực từ khi nào?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *