Người thuê nhà không chịu trả nhà khi kết thúc hợp đồng nên làm gì?

Vậy để lấy lại nhà cho thuê, trước tiên nên thuyết phục bên thuê và cho bên thuê thời hạn để trả nhà. Nếu bên thuê vẫn ngang

Hiện nay có rất nhiều nhà được xây dựng để cho thuê, đây là kênh đầu tư an toàn nhất. Tuy nhiên, cho thuê nhà cũng không phải dễ dàng, nhiều trường hợp khi chấm dứt hợp đồng mà bên thuê nhà vẫn không chịu trả nhà. Vậy phải làm sao khi người thuê nhà không chịu trả nhà?
Giải quyết bằng tình cảm

Cùng thỏa thuận để cả 2 đều có lợi.

Khi hợp đồng hết thời hạn mà bạn không muốn cho bên thuê thuê tiếp, thì hợp đồng này sẽ chấm dứt, và quan hệ của bên thuê và bên cho thuê cũng chấm dứt theo, đồng thời bên thuê nhà cũng phải trả lại nhà cho bên cho thuê.

2 bên ngồi lại nói chuyện rõ ràng để đi đến kết luận ổn nhất.

Vậy để lấy lại nhà cho thuê, trước tiên nên thuyết phục bên thuê và cho bên thuê thời hạn để trả nhà. Nếu bên thuê vẫn ngang nhiên không chịu trả thì nên dùng biện pháp mạnh hơn đó là nhờ chính quyền.
Nhờ chính quyền can thiệp

Không thể lấy lại thì hãy viết đơn gửi lên chính quyền địa phương.

Trong trường hợp bên thuê không tuân thủ hợp đồng và bạn đã cố gắng thuyết phục mà bên thuê vẫn không chịu trả nhà thì hãy nhờ chính quyền địa phương can thiệp, xử lý. Nếu chính quyền thấy có dấu hiệu hình sự thì sẽ chuyển hồ sơ cho bên cơ quan công an có thẩm quyền xử lý.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *